LIBRARY

ที่ CMA เราสอนอะไรบ้าง

ผู้ปกครองหลายท่านอาจยังคงสงสัยว่าเมื่อตัดสินใจนำบุตรหลานของท่านสมัครเรียนแล้วเราจะสอนอะไรให้กับบุตรหลานท่านบ้าง อย่างที่เรามุ่งหวังให้การเรียนการสอนนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้จริงโดยการเรียนการสอนของเราแบ่งเป็น หลักหลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก (CMA Kindy Program) และ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน (แบ่งเป็น ...
Read More

ที่ CMA เราแตกต่างอย่างไร?

CMA แตกต่างอย่างโดดเด่น อย่างที่หลายท่านทราบว่า CMA คือสถาบันจินตคณิตที่มีเอกลักษณ์ด้วยการเรียนลูกคิดแบบ 2 มือ ที่เป็นวิธีที่มีความรวดเร็วและแม่นยำกว่าหลักสูตรลูกคิดแบบมือเดียวแบบดั้งเดิมแล้วสิ่งสำคัญคือการใช้มือทั้ง 2 ข้างที่จะช่วยกระตุ้นและบังคับการใช้งานของสมองทั้ง ...
Read More

“Greetings”

สาส์นจากผู้บริหาร CMA คือสถาบันสอนลูกคิดและจินตคณิตอันดับ 1ในประเทศสิงค์โปร์ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนลูกคิดแบบสองมือที่เป็นเอกลักษณ์ ที่จะช่วยให้บุตรหลานของท่านได้เรียนรู้ด้วยความมั่นใจตามระดับความพร้อมหรือความสามารถของตนเอง เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของสมองโดยรวม หลักสูตรของ CMA ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจะช่วยปลูกฝังความมั่นใจให้กับบุตรหลานของท่านทำให้สามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนได้ดีขึ้น ...
Read More